இஸ்ரேல் முற்றாக அழிப்போம் ஈரான்

இஸ்ரேல் முற்றாக அழிப்போம் ஈரான்

இஸ்ரேல் முற்றாக அழிப்போம் ஈரான்

இஸ்ரேல் நாடானாது ஈரான் மீது மிக பெரும்
தாக்குதலை நடத்த தயாராகி வருகிறது .

ஈரானின் அணு உலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி ,
பேரழிவை ஏற்படுத்த இஸ்ரேல் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது .

முதலாவது அணு உலைகள் ,மற்றும் முக்கிய இராணுவ தளங்கள் ,
தலைவர்கள் ,இராணுவ தளபதிகள்
இலக்கு வைக்க படுகின்றனர் .

இஸ்ரேல் முற்றாக அழிப்போம் ஈரான்

ஒரே நேரத்தில் பரந்த தாக்குதலை நடத்தி ஈரானை சிதைக்கும்
அணைத்து தாக்குதல் திட்டங்களை இஸ்ரேல் தயரித்துள்ளது .

அமெரிக்காவின் ஆதரவு இன்றி தனித்து ஈரானை தாக்க இஸ்ரேல் தயாராகி வருகிறது .


எமது நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தினால் ,
உலக வரைபடத்தியல் இருந்து இஸ்ரேல் காணமல் போகும்
என ஈரான் தெரிவித்துள்ளது .

ஒரே நேரத்தில் நான்கு நாடுகளில் இருந்து ,
இஸ்ரேலை தாக்குவதற்கு ஈரான் தனது
தயாரிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது

உக்ரைன் போரின் பின்னர் இஸ்ரேல் ஈரான் போரே ,
மிக பெரும் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என
எதிர் பார்க்க படுகிறது .