இஸ்ரேல் மீது ரொக்கட் தாக்குதல் |ROCKET FIRED| |isreal news|isreal attack

இஸ்ரேல் மீது ரொக்கட் தாக்குதல் |ROCKET FIRED| |isreal news|isreal attack
Spread the love

இஸ்ரேல் மீது ரொக்கட் தாக்குதல் |ROCKET FIRED| |isreal news|isreal attack

இஸ்ரேல் மீது நூற்று கணக்கில் கடும் ரொக்கட் தாக்குதல் ,
இஸ்ரேல் விமானம் மீட்டது ஏவுகணை தாக்குதல் ,
பாதுகாப்பு தேடி பல்லாயிரம் இஸ்ரேல் மக்கள் ஓட்டம்

video