இஸ்ரேல் மீது சரமாரி ரொக்கட் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் மீது சரமாரி ரொக்கட் தாக்குதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் மீது சரமாரி ரொக்கட் தாக்குதல்

இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டாக இணைந்து
சரமாரி ரொக்கட் தாக்குதல் .

வீடியோ