இஸ்ரேல் மீது கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் வெடித்த யுத்தம் 

இஸ்ரேல் மீது கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் வெடித்த யுத்தம்
Spread the love

இஸ்ரேல் மீது கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் வெடித்த யுத்தம்

இஸ்ரேல் மீது கமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் வெடித்த யுத்தம் , கடலடியில் வடகொரியா செய்மதியை மீட்ட அமெரிக்கா , ஈரான் ஏவுகணையால் ஐரோப்பாவுக்கு ஆபத்து ,