இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்|Rocket sirens sound in southen isreal|

இஸ்ரேல் நகரங்கள் மெது ரொக்கட் தாக்குதல்|Rocket sirens sound in southen isreal|
Spread the love


இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்|Rocket sirens sound in southen isreal|

சற்று முன்னர் இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல் ,
ஏவுகணை அபாய ஒலி எழுப்ப பட்டதால் மக்கள் ஓட்டம் ,

260 உக்ரைனியர்கள் காசா பகுதியை விட்டு வெளியேற முடியாமல் இருப்பதாக ஜெலென்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் .

வீடியோ