இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்|Gaza missile fired|

இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்|Gaza missile fired|
Spread the love


இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்|Gaza missile fired|

இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்
பதட்டத்தில் தப்பி ஓடும் மக்கள் ,
அமெரிக்கா இராணுவ முகாம்கள் மீது கடும் தாக்குதல் .

வீடியோ