இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குத்தல்|missile fired| |isreal news|isreal attack

இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குத்தல்|missile fired| |isreal news|isreal attack
Spread the love

இஸ்ரேல் நகரங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குத்தல்|missile fired| |isreal news|isreal attack

இஸ்ரேல் நகரத்தின் சில நகரங்கள் மீது ஏவுகணை தாக்குத்தல் ,
ஏவுகணை தாக்குதலில் சேதங்கள் ,
இஸ்ரேலியர்கள் நூற்று கணக்கில் கைது ,

இஸ்ரேல் காசா யுத்தம் ,கொடூர தாக்குதலை நடத்தி கொண்டிருக்கும் இஸ்ரேல் அரச பயங்கரவாத இராணுவம் .

வீடியோ