இஸ்ரேல் தாக்குதல் 5 சிரியா இராணுவம் பலி

இஸ்ரேல் தாக்குதல் 5 சிரியா இராணுவம் பலி

இஸ்ரேல் தாக்குதல் 5 சிரியா இராணுவம் பலி

இஸ்ரேல் இராணுவம் கடந்த தினம் ,சிரியாவின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள .சிரியா இராணுவ முகாமை இலக்கு வைத்து நடத்திய ,வான் வழி ,ஏவுகணை தாக்குதலில் தாக்குதல் 5 சிரியா இராணுவம் பலியாகியுள்ளனர் .

ஈரான் முக்கிய இராணுவ அதிகாரி கொலை செய்ய பட்டு இரண்டாவது நாளில் ,இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .