இஸ்ரேல் தலைநகரை முற்றாக அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகணை|ஈரான் கசிம் சோலைமானி ஏவுகணை|

இஸ்ரேல் தலைநகரை முற்றாக அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகணை|ஈரான் கசிம் சோலைமானி ஏவுகணை
Spread the love


இஸ்ரேல் தலைநகரை முற்றாக அழிக்கும் ஈரான் ஏவுகணை|ஈரான் கசிம் சோலைமானி ஏவுகணை|

ஈரான் தயாரித்துள்ள புதிய வகை ஏவுகணைகள் இஸ்ரேல் தலைநகரை முற்றாக அழிக்கும்.


என ஈரான் மிரட்டியுள்ளது .காசிம் சோலைமணியின் பெயரால் உருவாக்க பட்டுள்ள ஏவுகணையே அதி உச்ச தாக்குதல் வல்லமை பொருந்தியது என்கிறது ,