இஸ்ரேல் களத்தில் இறங்குவோம் ஈரான்

இஸ்ரேல் களத்தில் இறங்குவோம் ஈரான்
Spread the love

இஸ்ரேல் களத்தில் இறங்குவோம் ஈரான்

இஸ்ரேல் போரை நிறுத்த வேண்டும் தவறினால் களத்தில் குதிப்போம் ஈரான் அறிவிப்பு .
இஸ்ரேல் டாங்கி அழிப்பு ,

வீடியோ