இஸ்ரேல் கப்பல் மீது கவுதி தாக்குதல்

இஸ்ரேல் கப்பல் மீது கவுதி தாக்குதல்
Spread the love


இஸ்ரேல் கப்பல் மீது கவுதி தாக்குதல்

இஸ்ரேல் கப்பல் மீது கவுதி படைகள் விமானங்கள்
மூலம் கடும் தாக்குதல் , அமெரிக்கா கடற்படை தெரிவிப்பு

வீடியோ