இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்|

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்
Spread the love

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் மிரட்டும் ஈரான்|வெடித்த ஏவுகணை போர்|

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகள் எம்மிடம் ,அத்துமீறி நுழைந்தால் எதிரிகள் விமன்னர்கள் ,கப்பல்கள் அழிக்க படும் மிரட்டும் ஈரான்,இஸ்ரேல் மிக பெரும் .

சதிகள் முறியடிப்பு ,புதிய ஆயுதங்கள் விரைவில் வெளியிட படும் ஈரான் ,முழக்கம் ,

full video