இஸ்ரேல் எல்லையில் ஈரான் இராணுவம் கடுமையாக தாக்கும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் எல்லையில் ஈரான் இராணுவம் கடுமையாக தாக்கும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் எல்லையில் ஈரான் இராணுவம் கடுமையாக தாக்கும் இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் எல்லையோரத்தில் நெருங்கி வரும் ஈரான் இராணுவத்தை ,
குறிவைத்து அடித்து வீழ்த்தி வருகிறோம்
என இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் தெரிவித்தார் .

ஈரானின் புதிய ஆட்சி பீடம் ஆட்சிக்கு வருகை தந்த நாள் முதல் ,
சிரியா வழியாக இஸ்ரேலுக்குள் ஊடுருவ முயன்று ,
இஸ்ரேல் எல்லையோரம் நிலை கொள்ள முயலும் ,
ஈரானிய இராணுவத்தின் திட்டங்களையும் ,அவர்க்ளின், இராணுவ
முகாம்களையம் கடுமையாக தாக்கி வருகிறோம் .

இஸ்ரேல் எல்லையில் ஈரான் இராணுவம் கடுமையாக தாக்கும் இஸ்ரேல்

மேலும் சிரியாவுக்குள் ,நிலைகொண்டு புலனாய்வு பணிகளை
செய்து இராணுவம் ,போராளிகளை ஒன்றிணைத்து ,
தாக்குதல்களையும் ,திட்டங்களையும் நகர்த்தி வரும் ,
உளவுத்துறை முக்கிய நபர்களையும் குறிவைத்த வீழ்த்தி வருகிறோம் .

சொல்ல போனால் எமது தாக்குதல் ஈரான் படைகளுக்கு ,
சிரியாவில் இரட்டிப்பாக கிடைத்து வருவதாக இஸ்ரேல் உறுமியுள்ளது .

இஸ்ரேலின் இந்த பதட்டம் ,ஈரான் எம்மை ,அழித்து விடும்
என்பதாகவே உள்ளது போலும் .