இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சிரியாவால் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சிரியாவால் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேல் உளவு விமானம் சிரியாவால் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேலிய ஆள் இல்லா உளவு விமானம் ஒன்று சிரியா மேலாக
பறந்து சென்ற பொழுது காணமல் போனது .

காணமல் போன இந்த விமானம் சிரியா எல்லை பகுதியில் ,
வீழ்ந்து நொறுங்கியுள்ளதாக இஸ்ரேல்
தெரிவித்துள்ளது .

எனினும் சிரியா ஆதரவு போராளி குழுக்களோ ,
குறித்த விமானம் சுட்டு வீழ்த்த பட்டதாக அறிவித்துள்ளது.