இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்
Spread the love

இஸ்ரேல் உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான்

இஸ்ரேல் உளவுத்துறைக்குள் நுழைந்து வேலை பார்த்து இஸ்ரேலை உளவுத்துறையை கவிழ்த்த ஈரான் ,
அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ள இஸ்ரேல் மொஸாட் ,