இஸ்ரேல் உளவாளிகள் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு

இஸ்ரேல் உளவாளிகள் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு
Spread the love


இஸ்ரேல் உளவாளிகள் கைது தாக்குதல் முறியடிப்பு

ஈரான் மாகாணங்கள் மீது நடத்தப்படவிருந்த ,
பெரும் தாக்குதல் முறியடிப்பு 14 இஸ்ரேல் உளவாளிகள் கைது ,