இஸ்ரேல் உயர் தளபதிகள் இருவர் பலி

இஸ்ரேல் உயர் தளபதிகள் இருவர் பலி
Spread the love


இஸ்ரேல் உயர் தளபதிகள் இருவர் பலி

இஸ்ரேல் இராணுவத்தின் அதி உயர் தளபதிகள் இருவர் ஹமாஸ் போராளிகள் தாக்குதலில் பலி ,

இஸ்ரேலுக்கு தொடரும் பெரும் .
இழப்பு .திணறும் இஸ்ரேல் இராணுவம் .

ஹமாஸ் படைகள் கடும் தாக்குதல் ,கொத்தாக பலியாகும்

வீடியோ