இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதி மகன் பலி|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதி மகன் பலி|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love


இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதி மகன் பலி|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதியம் விளங்கும் ஒருவரது ,இராணுவ தளபதியாக விளங்கிய மகன் காசாவில் இடம்பெற்ற போரில் பலி .

அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல் இராணுவம்.

வரவேற்று போட்டு தள்ளிய ஹமாஸ் போராளிகள்

வீடியோ