இஸ்ரேல் இராணுவ தளத்திற்குள் நடக்கும் யுத்த காட்சிகள் வீடியோ

இஸ்ரேலை இராணுவ தளத்திற்கும்நடக்கும் யுத்த காட்சிகள் வீடியோ
Spread the love

இஸ்ரேல் இராணுவ தளத்திற்குள் நடக்கும் யுத்த காட்சிகள் வீடியோ

இஸ்ரேல் இராணுவ முகாமிற்குள் நுழைந்த ஹமாஸ் போராளிகள் அமைப்பினர் ,இஸ்ரேல் இராணுவத்தினரை தேடி தேடி அழிக்கும் காட்சிகள் ,இவை

வரலாற்றுய் சிறப்புமிகு இராணுவமாக கொடி கட்டி பறந்த இஸ்ரேல் இராணுவம் பூச்சியம் என்பதாக ,இவர்கள் இந்த தாக்குதல் மூலம் காண்பித்துள்ளனர் .

இஸ்ரேல் இராணுவ தளத்திற்குள் நடக்கும் யுத்த காட்சிகள் வீடியோ

வரலாறு சிறப்பு மிக பெரும் தோல்வி இஸ்ரேலுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ,முதல் தர உளவுத்துறைக்கு விழுந்த நெத்தியடி தாக்குதல் .

உலகின் முன்பாக அவனமான பட்டு நிற்கும் இஸ்ரேல் இராணுவமும் ,அதன் பலமும் .

இஸ்ரேல் இராணுவத்தின் பலவீனத்தை கணக்கு போட்டு ,புகுந்து விளையாடும் கமாஸ் போராளிகள் .

பாருங்கள் இதனை உங்கள் நன்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் .

இஸ்ரேல் யுத்தத் செய்திகள் முழுவதும் பார்க்க இதில் அழுத்துங்கள்