இஸ்ரேல் இராணுவத்திற்குள் ஹமாஸ் உளவாளிகள்

இஸ்ரேல் இராணுவத்திற்குள் ஹமாஸ் உளவாளிகள்
Spread the love


இஸ்ரேல் இராணுவத்திற்குள் ஹமாஸ் உளவாளிகள்

இஸ்ரேலுக்குள் இராணுவத்திற்குள் ஹமாஸ் உளவாளிகள் நுழைந்தது எப்படி
,அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ள தலமை

வீடியோ