இஸ்ரேல் ஆமி மீது தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் ஆமி மீது தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love

இஸ்ரேல் ஆமி மீது தாக்குதல் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் ஆமி மீது ஹமாஸ் அல்கஸாம் படை பிரிவு கடும் தாக்குதல் .திகைத்து போன இஸ்ரேல் இராணுவம்

வீடியோ