இஸ்ரேல் அருகில் சீனா கப்பல்கள்|china navy|

இஸ்ரேல் அருகில் சீனா கப்பல்கள்|china navy|
Spread the love


இஸ்ரேல் அருகில் சீனா கப்பல்கள்|china navy|


இஸ்ரேல் அருகில் ஆறு சீனா போர் கப்பல்கள்
குவிப்பு ,அமெரிக்கா சீனா மோதுமா ..?

வீடியோ