இஸ்ரேல் அருகில் ஈரான் ஏவுகணைகள்

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரான் ஏவுகணைகள்
Spread the love

இஸ்ரேல் அருகில் ஈரான் ஏவுகணைகள்

இஸ்ரேல் நாட்டின் அருகில் ஈரான் நவீன ஏவுகணைகள் ,பதட்டமாகும் ,இஸ்ரேல் ,மிரட்டும்
முக்கிய தாக்குதல் போராளிகள் .