இஸ்ரேலை சுற்றிவளைத்த ஈரான் 200 விமானங்கள்

இஸ்ரேலை சுற்றிவளைத்த ஈரான் 200 விமானங்கள்

இஸ்ரேலை சுற்றிவளைத்த ஈரான் 200 விமானங்கள்

இஸ்ரேலை சுற்றிவளைத்த ஈரான் 200 போர் விமானங்கள் ,
ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த இஸ்ரேல் தயாராகி வரும் நிலையில்
இஸ்திரேலை சுற்றி ஈரானின் போர் விமானங்கள் ,ஏவுகணைகள் குவிக்க பட்டுள்ளன ,
இதனால் போர் பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது .