இஸ்ரேலை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணை விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேலை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணை விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love

இஸ்ரேலை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணை விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

இஸ்ரேலை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணை ,விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
பழிவாங்கிய பலஸ்தீன போராளிகள் ,