இஸ்ரேலை அழிக்க ஈரான் ஹிஸ்புல்லா துடிக்கிறது இஸ்ரேல்

இஸ்ரேலை அழிக்க ஈரான் ஹிஸ்புல்லா துடிக்கிறது இஸ்ரேல்
Spread the love

இஸ்ரேலை அழிக்க ஈரான் ஹிஸ்புல்லா துடிக்கிறது இஸ்ரேல்

இஸ்ரேலை முற்றாக அழித்து தமது நாட்டின் கொடியை ஏற்றிட ஹிஸ்புல்லா துடிக்கிறது என இஸ்ரேல் இராணுவ நிபுணர் கருத்துரைத்துள்ளார் .

காணொளியில் முழு விபரம் பார்க்க