இஸ்ரேலுக்கு எண்ணெய் முடக்க அரபு நாடுகள் முடிவு|isreal Gaza war||palestine news tamil

இஸ்ரேலுக்கு எண்ணெய் முடக்க அரபு நாடுகள் முடிவு|isreal Gaza war||palestine news tamil
Spread the love

இஸ்ரேலுக்கு எண்ணெய் முடக்க அரபு நாடுகள் முடிவு|isreal Gaza war||palestine news tamil


இஸ்ரேலுக்கு எண்ணெய் ஏற்றுமதி தடை விதிக்க
அரபு நாடுகள் கூட்டாக முனைவு ,
அமெரிக்காவுக்கும் இதனால் பாதிப்பு ,