இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் மிரட்டல்| isrel iran News in Tamil | ukraine |iran |இஸ்ரேல் ஈரான் போர் செய்திகள்

படுத்

இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் மிரட்டல்| isrel iran News in Tamil | ukraine |iran |இஸ்ரேல் ஈரான் போர் செய்திகள்

உக்கிரைன் களமுனையில் ஈரானின் தற்கொலை மற்றும் உளவு விமானங்கள்,
தாக்குதல்கள் திறம்பட்ட வண்ணம் அமைந்துள்ளன .

இதனால் உலகில் உள்ள 90 நாடுகள் ஈரானிடம் இருந்து,
இந்த விமானங்களை வாங்கிட போட்டி போட்ட வண்ணம் உள்ளன .

உலக சந்தையில் ஈரான் விமானங்களுக்கு ஏற்பட்ட மவுசை அடுத்து ,
அதன் விற்பனையை தடுக்கும் நகர்வில் இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா ,
திறம்பட செயலாற்றி வருகின்றன .

ஈரானின் வங்கி கட்டமைப்பு மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் மீது ,
கைக்கிங் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டுள்ளன .

இதன் மூலம் ஈரானுக்கு பெரும் சேதங்களை ஏற்படுத்த,
அவர்கள் முயன்றுள்ளன .

என்னும் அந்த கைக்கிங்க தாக்குதல் முறியடிக்க பட்டு,
யாவும் சரி செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளது .