இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த ஏவுகணைகள்|இஸ்ரேல் ஏவுகணை அழிப்பு|Rocket fired south of Haifa|Israel Defense

இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த ஏவுகணைகள்|இஸ்ரேல் ஏவுகணை அழிப்பு|Rocket fired south of Haifa|Israel Defense
Spread the love


இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த ஏவுகணைகள்|இஸ்ரேல் ஏவுகணை அழிப்பு|Rocket fired south of Haifa|Israel Defense

இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த ஏவுகணைகள்,இஸ்ரேல் Haifa வை நோக்கி
நீண்டதூர ஏவுகணை தாக்குதல் ,அதிர்ச்சியில் இராணுவம் ,|Rocket fired south of Haifa|Israel Defense Forces

வீடியோ