இஸ்ரேலுக்குள் தாக்குதல் தப்பி ஓடும் மக்கள்

இஸ்ரேலுக்குள் வெடித்த சண்டை 2 பேர் பலி 3 பேர் காயம்
Spread the love

இஸ்ரேலுக்குள் தாக்குதல் தப்பி ஓடும் மக்கள்