இஸ்ரேலுக்கும் வெடிக்கும் ஏவுகணைகள்|rocket fired|

இஸ்ரேலுக்கும் வெடிக்கும் ஏவுகணைகள்|rocket fired|
Spread the love


இஸ்ரேலுக்கும் வெடிக்கும் ஏவுகணைகள்|rocket fired|

இஸ்ரேலுக்கும் வெடிக்கும் ஏவுகணைகள் ,
இஸ்ரேல் தெற்கு பகுதிகளில் ஏவுகணைகள் அபாய ஒலி .
அலறும் ஒலியால் மக்கள் ஓட்டம் ,

வீடியோ