இளவரசர் கார் கண்ணாடியை தட்டிய பெண் கைது

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இளவரசர் கார் கண்ணாடியை தட்டிய பெண் கைது

பிரிட்டன் இளவரசர் குடும்பத்தை சார்ந்த இளவரசார் ஒருவர் தனது வண்டியில் பயணித்து

கொண்டிருந்த பொழுது அவ் வழியே சென்ற பெண் ஒருவர் அவரது கார் கண்ணாடியை தட்டி சத்தமிட்டுள்ளார்

இவரது இந்த செயலினால் அவர் கைது செய்ய பட்டு பட்டுள்ளார்


அறுபது வயதுடைய இளவரசார் சென்ற கார் கண்ணாடியை மேற்படி பெண் தட்டியுள்ளமை கவனிக்க தக்கது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply