இலங்கையில் தொடரூந்து பயணங்கள் இரத்து

ரயில் மோதி வாலிபன் மரணம்

இலங்கையில் தொடரூந்து பயணங்கள் இரத்து

இலங்கையில் தொடரூந்து பயன்கள் 123 இரத்து செய்ய பட்டுள்ளன .

கடந்த மூன்று நடுகல் இந்த இரத்து இடம்பெற்றுள்ளது .

தொடரூந்து இயக்கம் சாரதிகள் வரவின்மை காரணமாக இந்த ரயில் சேவைகள் பாதிக்க பட்டுள்ளன .

இவர்களுக்கு வழங்கும் ஊதியத்தை அரசு குறைத்து வழங்கிய
காரணத்தினாலேயே பணி புறக்கணிப்பில் ரயில்வே சாரதிகள் ஈடுபட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .