இலங்கைக்கு 75 பேரூந்துகள் வழங்கிய இந்தியா

இலங்கைக்கு 75 பேரூந்துகள் வழங்கிய இந்தியா
Spread the love

இலங்கைக்கு 75 பேரூந்துகள் வழங்கிய இந்தியா

இலங்கைக்கு இந்தியா அரசினால் 75 பேரூந்துகள் வழங்கி வைக்க பட்டுள்ளன .

இந்திய மத்திய அரசின் உதவி திட்டத்தின் கீழ் ,இந்த பேரூந்துகள் ஒரு தொகுதி வழங்கி வைக்க பட்டுள்ளது .

500 பேரூந்துகள் இலங்கைக்கு வழங்கிட இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது .அவை கட்டம் கட்டமாக வழங்க உத்தேசிக்க பட்டுள்ளது .

No posts found.