இலங்கைக்கு யப்பான் 38 மில்லியன் கடன்

இலங்கைக்கு யப்பான் 38 மில்லியன் கடன்
Spread the love

இலங்கைக்கு யப்பான் 38 மில்லியன் கடன்

இலங்கைக்கு அத்தியாவசிய மற்றும் அவசரகால சுகாதார சேவைகள் ,
தடையின்றி செயல்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக ஜப்பானிய அரசாங்கம் 38 மில்லியன்
அமெரிக்கா டொலர்களை கடனாக வழங்கிட ஒப்புதல் அளித்துள்ளது .

இந்த பணம் விரைவில் இலங்கைக்கு வழங்க படவுள்ளது .

கடன் மேல் கடனை பெற்று
மீளவும் நாட்டை கேள் நிலைக்கு இலங்கை அழைத்து
செல்வதை இவை மீளவும் எடுத்து காண்பிக்கின்றன.

No posts found.