ஈரான் ஓமான் இராணுவம் கூட்டு இராணுவ போர் ஒத்திகை

Spread the love

ஈரான் ஓமான் இராணுவம் கூட்டு இராணுவ போர் ஒத்திகை

ஈரான் மற்றும் ஓமான் இராணுவத்தின் இனைந்து பாரிய போர் ஒத்திகை ஒன்றை நடத்தியுள்ளனர்

முப்படைகளும் கலந்து கொண்ட பாரிய ஒத்திகை அமெரிக்காவுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க

பட்டுள்ளதாக நோக்க படுகிறது

    Leave a Reply