இராணுவ உலங்குவானூர்தி சுட்டு வீழ்த்தல்

இராணுவ உலங்குவானூர்தி சுட்டு வீழ்த்தல்

இராணுவ உலங்குவானூர்தி சுட்டு வீழ்த்தல்

மாலியில் தீவிரவாதிகளை தேடி அழிக்கும் சிறப்பு நடவடிக்கையில்
ஈடுபட்டு .முகாம் திரும்பி கொண்டிருந்த இராணுவ
உலங்கு வானூர்தி வீழ்ந்து நொறுங்கியுள்ளது .
இவ்வேளை அதில் பயணித்த யாவரும் பலியாகியுள்ளனர் .

மாலி தலைநகர் பமாகோவின் குடியிருப்பு பகுதியில் ,
ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியதாக ஆயுதப்படைகள்
தெரிவித்துள்ளன .

உங்கள வானூர்தி வீழ்ந்து நொறுங்கியதாக இராணுவம் ,
தெரிவிக்கின்ற பொழுதும் ,தீவிரவாத குழுவினால் ,
பதுங்கி இருந்து சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளதாக சுயாதீன தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன .

மாலியில் உள்நாட்டு மோதல்கள் சமீப காலங்களாக ,
அதிகரித்து செல்கின்றது குறிப்பிட தக்கது .