வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்திய இராணுவம் விமானம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்திய இராணுவம் விமானம்

இந்திய விமான படையின் மிக் ராக போர் விமானம் ஒன்று திடீரென வீழ்ந்து நொறுங்கியது ,இதன்

போது அந்த விமானத்தை ஓட்டி சென்ற விமானி சம்பவ தின வைபத்தில் பலியாகியுள்ளார்

குறித்த விபத்து எவ்விதம் இடம்பெற்றது என்பது தொடபில் குறித்த விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன

தொடராக இந்திய படையின் வானூர்திகள் வீழ்ந்து நொறுங்கி வருவது இங்கே கவனிக்க தக்கது


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply