இராணுவம் பயங்கரவாதிகள் மோதல் 24 பேர் பலி

இராணுவம் பயங்கரவாதிகள் மோதல் 24 பேர் பலி

இராணுவம் பயங்கரவாதிகள் மோதல் 24 பேர் பலி

புர்கினா பாசோவில் இடம்பெற்ற இரண்டு தாக்குதல்களில்
24 பேர் கொல்லப்பட்டனர்

புர்கினா பாசோவில் தீவிரவாதிகள் என சந்தேகிக்கப்படும்,
இரண்டு தாக்குதல்களில் பாதுகாப்பு படைகள் உட்பட குறைந்தது 24 பேர்
கொல்லப்பட்டதாக பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளூர் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

டோகோலீஸ் மற்றும் கானா எல்லைகளுக்கு அருகில் உள்ள ,
பிட்டூவில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் மிகக் கொடிய தாக்குதல் நடந்ததாக உள்ளூர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார், இந்த மோதல்களில் 16 துணை ராணுவ வீரர்களும்,நான்கு பொதுமக்களும் கொல்லப்பட்டதாக கூறினார்.