இந்தியா புரிந்த சதி அம்பலப்படுத்திய சீமான்| naam tamilar seeman|seeman lates speech|சீமான் பேச்சு

இந்தியா புரிந்த சதி அம்பலப்படுத்திய சீமான்| naam tamilar seeman|seeman lates speech|சீமான் பேச்சு
Spread the love


இந்தியா புரிந்த சதி அம்பலப்படுத்திய சீமான்| naam tamilar seeman|seeman lates speech|சீமான் பேச்சு.

இலங்கையில் நடந்த போரில்
இந்தியா புரிந்த சதி அம்பலப்படுத்திய சீமான் ,
நாம் தமிழர் செந்தமிழன் சீமான் வழங்கிய பர பரப்பு செய்வி உள்ளே