இந்தியாவுக்கு கடத்த பட்ட 10 கோடி தங்கம்

இந்தியாவுக்கு கடத்த பட்ட 10 கோடி தங்கம்
Spread the love

இந்தியாவுக்கு கடத்த பட்ட 10 கோடி தங்கம்

இந்தியாவுக்கு இலங்கையில் இருந்து கடத்தி செல்ல
பட்ட பத்து கோடி ரூபாவுக்கு மேலான பெறுமதியான தங்கம் மீட்க பட்டுள்ளது .

வருவாய் துறையினர் நடத்திய சோதனை நடவடிக்கையின் பொழுது இந்த தங்கம் சிக்கியது .
கைதானவர்களிடத்தில் விசாரணைகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன .

No posts found.