இங்கு வந்து தொலைந்து போ

இங்கு வந்து தொலைந்து போ
இதனை SHARE பண்ணுங்க

இங்கு வந்து தொலைந்து போ 

காலையில கண் விழித்து
கை நடுங்க நீர் பிடித்து
உச்சம் தல அதை ஊற்றி
உடல் கழுவி நான் முடித்து

காணொளியை முழுமையாக பார்க்க


இதனை SHARE பண்ணுங்க