அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|

அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|
Spread the love


அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல்|கடலில் நடந்த தாக்குதல்|iran navy flight attack|

அமெரிக்கா விமானங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது ,இந்த தாக்குதல் ஏன் நடத்த பட்டது ,நுழையாதீர்கள் என எச்சரித்த ஈரான் அத்துமீறி நுழைந்தன ,வெடித்த துப்பாக்கிகள்