அமெரிக்கா ராடர்களை தாக்கி அழித்த ரஷ்யா

அமெரிக்கா ராடார்களை தாக்கி அழித்த ரஷ்யா

அமெரிக்கா ராடர்களை தாக்கி அழித்த ரஷ்யா

அமெரிக்கா அறிப்பு counter-battery radars இரண்டினை தாம் அழித்துள்ளதாக
ரஷ்ய இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .

அமெரிக்கா ஆயுதங்கள் ரஸ்யாவுக்கு எதிராகஉக்கிரைன் பயன் படுத்தி வருகிறது .


அவ்விதமான முதன்மை ஆயுத தளபாடங்களை இன்று ரஷ்ய துல்லியமாக அழித்துள்ளது .

பல மில்லியன் டொலர் பெறுமதியான இந்த ஆயுதங்களை கடனுக்கு
பெற்று ரஸ்யாவுக்கு எதிராக உக்கிரைன் பயன் படுத்தி வந்த நிலையில் ,
உக்கிரைன் வந்தடைந்து சில மாதங்களில் ரஷ்ய இராணுவத்தினரால் அழிக்க பட்டுள்ளது .

உரிய முறையில் இத்தனை இயக்கி இருந்தால் ,
ரஷ்ய இராணுவத்தால் இவை அழித்திருக்க முடியாது,
என அமெரிக்கா பெல்ட்டி அடிக்கிறது .

காதுக்குள் கட்டெறும்பு புகுந்த கதையாக ,
உக்கிரைன் நிலை உள்ளதை ,
இதன் ஊடாக அவதானிக்க முடிகிறது .