அமெரிக்கா முகாம்கள் தாக்குதல்|அமெரிக்கா இராணுவம் காயம்|American military injured|US fighter|

அமெரிக்கா முகாம்கள் தாக்குதல்|அமெரிக்கா இராணுவம் காயம்|American military injured|US fighter|
Spread the love

அமெரிக்கா முகாம்கள் தாக்குதல்|அமெரிக்கா இராணுவம் காயம்|American military injured|US fighter|

அமெரிக்கா இராணுவம் முகாம்கள் மீது ஈரான் ஆதரவு குழுக்கள் கடும் தாக்குதல்,
டசினுக்கு மேற்பட்ட அமெரிக்கா இராணுவம் காயம் ,
தாக்குதல் நடத்திட குவிக்க படு போர் விமானங்கள் ,

வீடியோ

American #fighter #இராணுவம் #Syria #Iraq