ஈராக்கில் விரட்டி தாக்க படும் அமெரிக்கா படைகள்

ஈராக்கில் விரட்டி தாக்க படும் அமெரிக்கா படைகள்

ஈராக் தலைநகர் பக்தாத் பகுதியில் பயன்பட்டு கொண்டிருந்த அமெரிக்கா இராணுவத்தின் வாகன


தொடரணியை இலக்கு வைத்து நடத்த பட்ட தாக்குதலில் பல வண்டிகள் சிதறின

சமீப காலங்களாக அமெரிக்கா படைகள் மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நடத்த பட்டு வருவதும் ,இவை

வேகம் பெற்றிறுப்பதும் அமெரிக்கா படைகள் அந்த நாட்டில் இருந்து முற்றாக விலக்க படவேண்டும்


என முக்கிய வட்டாரங்களை மேற்கோள் காட்டி தகவல் வெளியாகியுள்ளது

    Leave a Reply