அமெரிக்கா நீர் மூழ்கியை சுற்றிவளைத்த ஈரான்

அமெரிக்கா நீர் மூழ்கியை சுற்றிவளைத்த ஈரான்
Spread the love

அமெரிக்கா நீர் மூழ்கியை சுற்றிவளைத்த ஈரான்

ஈரானுக்கும் நுழைந்த அமெரிக்கா நீர் மூழ்கி கப்பலை
ஈரான் கடற்ப்படை சுற்றிவளைத்தது .
சிக்கிய அமெரிக்கா நீர்மூழ்கி ஈரான் கடும் தாக்குதல் எச்சரிக்கையை
அடுத்து தப்பி சென்றது .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க