அமெரிக்கா கப்பலை மூழ்கடிக்க ஈரான் புதிய ஏவுகணை

அமெரிக்கா கப்பலை மூழ்கடிக்க ஈரான் புதிய ஏவுகணை
Spread the love

அமெரிக்கா கப்பலை மூழ்கடிக்க ஈரான் புதிய ஏவுகணை

ஈரானை சுற்றிவளைத்துள்ள அமெரிக்கா கப்பல்களை மூழ்கடிக்க ஈரான் புதிய ஏவுகணைகளை கடற்படைக்கு வழங்கியுள்ளது .இந்த ஏவுகணையின் பெயரே அமெரிக்கா படைகளை கிலி கொள்ள வைத்துள்ளது ,