அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான் 17 விமானங்கள் வீழ்த்தல்

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான் 17 விமானங்கள் வீழ்த்தல்
Spread the love

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான் 17 விமானங்கள் வீழ்த்தல்

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான் 17 விமானங்கள் வீழ்த்தல் ,
ஜிகாத்திடம் 6000 ரொக்கட் இஸ்ரேலை தாக்க போகிறது இஸ்ரேல் அலறல் ,

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான் 17 விமானங்கள் வீழ்த்தல் ,