அமெரிக்கா கடற்படை தளத்தை சுற்றி மதில்

அமெரிக்கா கடற்படை தளத்தை சுற்றி மதில்
Spread the love

அமெரிக்கா கடற்படை தளத்தை சுற்றி மதில்

அமெரிக்கா மிசிசிப்பியின் கல்போர்டில் உள்ள ,கடற்படை தளத்தின் தெற்குப் பகுதியில் ,20 க்கும் மேற்பட்ட கப்பல் கொள்கலன்கள் வரிசையாக அடுக்கி வைக்க பட்டுள்ளன .

மாநிலத்தின் இரண்டாவது பெரிய நகரத்தை ,
பாதிக்கும் துப்பாக்கி வன்முறையின்,இருந்து கப்பல் தளத்தை
காப்பாற்றி கொள்ளும் முகமாக ,இந்த தற்காப்பபு சுவர்கள் எழுப்ப பட்டுள்ளன

.அமெரிக்கா கடற்படை தளத்தை சுற்றி மதில்

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக ,
இங்கு நடத்த பட்ட துப்பாக்கி தாக்குதலில் ,
ஐந்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்தன ,

அதனை அடுத்து முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கியாக ,
இந்த கொண்டனர் ஊடான மதில் ,அமைக்க பட்டுள்ளது .
அமெரிக்காவிற்கு உள்ளேயே கடற்படைக்கு,
பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை இந்த விடயம் காண்பிக்கிறது